Individualan pristup prema željama i potrebama polaznika:
Tečajevi šišanja pasa za buduće profesionalce – održavaju se pojedinačno kako bi se polazniku pružila prilika za što kvalitetnijom praksom.Polaznik uči:
     • Tehnike šišanja škarama
     • Tehnike šišanja mašinom
     • Trimanje

Tečajevi traju 3+ 1 tjedan

Tečajevi  šišanja pasa za određene pasmine – za polaznike koji zbog interesa za izložbe žele sami održavati i pripremati psa, kao i za one koji sami žele voditi brigu o frizuri svojih ljubimaca.